Ashaway R.S.L. FZ Forza
PETR JELÍNEK - přední hráč českého
badmintonu hrající se značkou R.S.L.

Všechno prodávané zboží je v originálním balení s plnou zárukou, vztahují se na něj záruční podmínky v plném znění.

REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU badminton-sport.cz

  1. Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci zboží dodávaného naší společností. Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu. Práva a povinnosti vyplývající se záruky poskytované na výrobky se řídí zejména ustanoveními o Zvláštních ustanoveních o prodeji zboží v obchodě, §612 až §627 Občanského zákona.Záruční lhůta, platná pro všechny výrobky vyrobené od 1.1.2003, je 24 měsíců od data prodeje výrobku spotřebiteli. Nevztahuje na se výrobky, jejichž životnost je kratší než záruka.
  2. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku závada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový.
  3. Reklamovaný výrobek musí být kompletní v původním obalu. Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo rozsah teplot od -20°C až 75°C.
  4. badminton-sport.cz se zavazuje provést vyřízení reklamace (záruční opravy) do 10-ti pracovních dnů ode dne převzetí písemného uplatnění reklamace a reklamovaného zboží (běžná doba vyřízení reklamace je stanovena v souladu se zákonem do 30-ti dnů za stejných podmínek).

Reklamace musí obsahovat:

  • název reklamovaného zboží
  • konkrétní popis závady
  • kompletní výrobek
  • kopii dokladu o koupi (faktura, prodejka)
  • adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás)

Pokud reklamace nebude obsahovat tyto náležitosti, nemůže se reklamační oddělení touto reklamací zabývat.

Pokud zasíláte zboží poštou, prosím zašlete je v doporučeném dopise (popř. balíku) na adresu uvedenou níže. Podací lístek pošty od této zásilky si prosím uschovejte jako doklad o zaslání zboží k reklamaci.

Reklamaci zasílejte na: badminton-sport.cz - Reklamace, U Potoka 313, 664 51 Kobylnice.

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu

Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů.

PORADCE PRO VÝBĚR ZBOŽÍ
Poradce pro výběr raket, míčů a výpletů

S výběrem raket a výpletů Vám
v našem e-shopu pomůže
extraligový hráč badmintonu Petr Jelínek
+420 736 454 617
petr.jelinek@badminton-sport.cz

Poradce pro ostatní zboží S ostatním zbožím Vám poradí
Marcela Jelínková
+420 737 446 770
info@badminton-sport.cz
AKCE a VÝPRODEJ
MOŽNOSTI DORUČENÍ

Osobní odběr

Česká pošta - balík do ruky
Česká pošta - balík na poštu
Osobní odběr

PROVOZOVATEL

Ing. Marcela Jelínková
U Potoka 313
664 51 Kobylnice

IČ: 16317866

e-mail: info@badminton-sport.cz
tel.: +420 737 446 770

PARTNERSKÉ WEBY
TOPlist